TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

Escola

Departament de matemàtiques


Oriol Vega Torrent

Marc Juárez Vilarrubla

Ibán Gorrochategui Gurruchaga

Carol Fusté Diaz

Montse Gutiérrez Vendrell