TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

ÒRGANS DE GESTIÓ

Consell de les escoles


El Consell de les escoles és l'òrgan màxim de gestió de l'Escola Andorrana. El seu objectiu principal és supervisar l'activitat general dels centres en els aspectes administratius.
Està constituït per: el Ministre d'Educació, el director del departament de l'Escola Andorrana, un director de cadascun dels nivells d'ensenyament, dos representants dels caps d'estudis de l'Escola Andorrana, un representant del professorat de cada nivell d'ensenyament, un representant del col·lectiu dels col·laboradors educatius, un representant del personal administratiu, un representant dels pares d'alumnes per a cada nivell d'ensenyament, un representant dels alumnes.


Els membres del consell pel curs 2019-2021 són:
SECTOR DIRECTORS:
Maternal: Muñoz Núñez,Sergi
Primera Ensenyança: Darnés Surroca, Antònia
Segona Ensenyança: Tudó Montanya, Sandra
Batxillerat: Carmona Filella, M. Dolors

SECTOR CAPS D'ESTUDI:
Maternal i Primera ensenyança: Massaguer de Nin,Myriam
Segona ensenyança i batxillerat: Samarra Pujol, Lídia

SECTOR PERSONAL DOCENT:
Maternal: Cucalon Chafino, Mireia
Primera Ensenyança: Roure,Sylvie
Segona Ensenyança: Ramèntol Puiggali, Cristina
Batxillerat: Ward Koeck, Alan

SECTOR PERSONAL NO DOCENT:
Personal administratiu i de serveis: Cortina Roquet, Josefa
Col•laborador educatiu: Baró Felices, Lourdes

SECTOR PARES I MARES D'ALUMNES:
Maternal: De Deus Proença, Ricard
Primera Ensenyança: Fernandez Garcia, M. Àngels
Segona Ensenyança: Ramos Casadevall, Eva
Batxillerat: Pascuet Casanovas, Carles

SECTOR ALUMNES
Segona Ensenyança: Tardiu Carames, Pauls
Batxillerat: Cinca Bons, Albert