TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

ÒRGANS DE GESTIÓ

Junta d'Escola


La Junta d'escola és l'òrgan col·legiat de participació de tots els sectors de la comunitat educativa i té com a objectiu principal vetllar pel bon funcionament del centre. Està constituïda per: el director del centre, el cap d'estudis, un membre del comú, tres representants del personal docent, un representant del personal administratiu, un representant dels col·laboradors educatius, tres representants de pares d'alumnes, dos representants dels alumnes i un secretari.


Els membres de la junta actual són:
Sra. Olga Moreno, presidenta
Sra. Mònica Pascuet, representant sector pares i mares
Sra. Elisabeth Carpa, representatnt sector pares i mares
Sra. Anna Mangot, representant sector pares i mares
Sra. Sedna Clascà, representant sector alumnes
Sra. Olga Sabio, representant sector alumnes
Sra. Judit Martin, representant sector docents
Sra. Inma Rodríguez, representant sector docents
Sra. Eva Cervós, representant sector docents
Sra. Elvira Quintana, repesentant sector no docent
Sra. Sandra Moreira, representant del personal administratiu i serveis
Sra. Iolanda Ciria, representant Comú d'Andorra la Vella