TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

ÒRGANS DE GESTIÓ

Junta d'Escola


La Junta d'escola és l'òrgan col·legiat de participació de tots els sectors de la comunitat educativa i té com a objectiu principal vetllar pel bon funcionament del centre. Està constituïda per: el director del centre, el cap d'estudis, un membre del comú, tres representants del personal docent, un representant del personal administratiu, un representant dels col·laboradors educatius, tres representants de pares d'alumnes, dos representants dels alumnes i un secretari.


Els membres de la junta actual són:
Sr. Jordi Torné, president
Sra. Mònica Pascuet, representant sector pares i mares
Sra. Meritxell Delgado, representatnt sector pares i mares
Sr. Albert Samarra, representant sector pares i mares
Sr. Raul Caldas, representant sector alumnes
Sra. Lea Rogé, representant sector alumnes
Sr. Voctor Boldú, representant sector docents
Sr. Xavier Gómez, representant sector docents
Sra. Anna Mundó, representant sector docents
Sra. Sílvia Sisteré, repesentant sector no docent
Sra. Sandra Moreira, representant del personal administratiu i serveis
Sra. Iolanda Ciria, representant Comú d'Andorra la Vella