TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

Serveis

Menjador escolar


El servei de menjador és un servei optatiu per als alumnes de l'escola. L'horari de menjador és de 13.00h a 15.00h els dilluns, dimarts, dijous i divendres i de 12.00h a 14.00h els dimecres.. Els alumnes dinen en taules de quatre, que han de mantenir durant tot un trimestre i cada setmana s'assigna un responsable del grup per deixar la taula neta i endreçada. Les cuineres del menjador són contractades per l'AMPAEA.

 

L'AMPAEA (Associació de mares i pares de l’Escola Andorrana) és responsable dels menús i de la gestió de les cuines, amb el benentès que les infraestructures i el material de les cuines són propietat del Govern. Per dur a terme aquesta tasca amb el màxim rigor i la màxima eficàcia, l'AMPAEA compta amb una sèrie de serveis externs, com són una dietista, una empresa de control de qualitat i un auditor.